Ana Sayfa Makale Yeşeren Teknoloji

Yeşeren Teknoloji

Atıksız geri dönüştürülebilen rüzgar türbini kanatları

Katalitik piroliz işlemi, organik atıkları yüksek miktar ve kalitede, kimyasal ve uçucu bileşiklere ayrıştırmak için kullanılan doğaya zararsız bir işlemdir. Yapılan araştırmada, katalitik piroliz...

Jeotermal enerji bizi ısıtabilir mi?

2030 yılına kadar şehirlerin ısıtılmasında kullanılan kaynakların yarısı iklim açısından yenilenebilir kaynaklardan olması planlanmaktadır. Jeotermal enerji, istikrarlı ve hava koşullarından bağımsız enerji arzı sağladığından...

Yeşil hidrojen üretiminde yeni gelişme: Polimer fotokatalist kullanımı

Günümüzde hidrojen üretimi için doğalgaz kullanımı, sera gazı emisyonlarını artırmaktadır. Sera gazı emisyonlarından dolayı yeşil hidrojene bir an evvel geçiş yapılmalıdır. Yeşil hidrojen, güneş...

Bizmut tabanlı kuprat süper iletkenlerde yalıtkan duruma geçiş

1986’da bakır oksit (kuprat) süper iletkenlerin keşfi, yüksek ortam basıncı ve süper iletken geçiş sıcaklığında alışılmadık elektronik davranışlar gösterdikleri için yoğun madde fiziği ve...

Rüzgarın taşıdığı mitlerden günümüz sistemlere

Yenilenebilir enerji kaynaklarının eleştirileri, enerji eldesinin çoğunlukla rüzgarın esmesine ve güneşin olmasına bağlı olduğundan, rüzgar ve güneş enerjisinin fosil yakıtlardan daha az güvenilir ve...

Yenilenebilir gelecek için biyo bazlı madencilik

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı (LLNL), Penn State (PSU) ve Arizona Üniversitesi (UA)’nden araştırmacılar, American Rare Earths Limited'in Amerika’daki yan bünyesi olan endüstri ortağı Western...

Nanomalzemeden üretilen sızdırmazlık maddesi betonun ömrünü uzatıyor

American Society of Civil Engineers, 1990’ların sonundan itibaren her dört yılda bir zayıflayan ABD altyapısının raporunu çıkartmaktadır. ABD’de bulunan 600.000’e yakın köprünün yaklaşık %8’i...

Güneş ısısı ile süperkapasitörlerin kapasitesini artırma

Çin Bilimler Akademisi’nden Prof. Wang Zhenyang ve ekibi, güneş enerjisini kullanarak grafen süperkapasitörlerin enerji depolama kapasitelerini arttırdılar. Araştırma sonucu Journal of Materials Chemistry A’da...

Perovskit ile fotovoltaiklerin ilk kez birlikte çalışması

Silisyum ve perovskitten yapılmış tandem hücreler, güneş ışığının geniş enerji spektrumunu, ilgili tek hücrelerden daha verimli bir şekilde elektrik enerjisine dönüştürebilir. İlk kez, Helmholtz-Zentrum...

Lityum pil ve kapasitörlerin gelişimi

Çinli araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, pillerin ve kapasitörlerin depolama performansını artırmaya yönelik yeni bir yaklaşım ortaya koydular. Araştırmacılar, lityum iyon depolamaya dayanan...

Kullanılmış yüz maskeleri enerjiye dönüştürülecek

Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST MISIS) araştırmacıları, tıbbi atıklardan uygun maliyetli piller üretmek için yeni bir teknoloji geliştirdiler. Journal of Energy Storage’da yayınlanan...

Pandemi sürecinde elektrik tüketimi ne durumda?

COVID-19 pandemisinin elektrik tüketimini ne derecede etkilediğini anlamak, insanları gelecekte olabilecek diğer pandemi ve tehlikelere karşı verebileceği tepkiler hakkında fikir sunabilir. Ocak-Ekim 2020 tarihlerinde...

Çok Okunanlar