Etiketler Yeşeren Teknoloji

Etiket: Yeşeren Teknoloji

Toksiklikten arınan ince film güneş pillerinin verimliliği

Günümüzün önde gelen küresel endişelerinden biri olan iklim değişikliği, fosil yakıtların çevremize zararlı olduğunu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olmadığını açıkça ortaya koydu. Temiz...

Sürdürülebilir Li-Mg hibrit pilleri

Günümüzde mobil cihazlar ve elektrikli araçların gitgide yaygınlaşması ile birlikte tekrar şarj edilebilen ikincil pillerin kullanımı artmaktadır. İkincil pillerden en yoğun olarak kullanılan lityum-iyon...

Gerçek rüzgar tahminleri tüketicilere tasarruf sağlıyor

Rüzgar, doğada dalgalı esmesine rağmen enerji üretiminin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Devletler, diğer kaynaklardan ne kadar ek enerji üretmeleri gerektiğini belirlemek için rüzgarın şeklini...

Atıksız geri dönüştürülebilen rüzgar türbini kanatları

Katalitik piroliz işlemi, organik atıkları yüksek miktar ve kalitede, kimyasal ve uçucu bileşiklere ayrıştırmak için kullanılan doğaya zararsız bir işlemdir. Yapılan araştırmada, katalitik piroliz...

Jeotermal enerji bizi ısıtabilir mi?

2030 yılına kadar şehirlerin ısıtılmasında kullanılan kaynakların yarısı iklim açısından yenilenebilir kaynaklardan olması planlanmaktadır. Jeotermal enerji, istikrarlı ve hava koşullarından bağımsız enerji arzı sağladığından...

Yeşil hidrojen üretiminde yeni gelişme: Polimer fotokatalist kullanımı

Günümüzde hidrojen üretimi için doğalgaz kullanımı, sera gazı emisyonlarını artırmaktadır. Sera gazı emisyonlarından dolayı yeşil hidrojene bir an evvel geçiş yapılmalıdır. Yeşil hidrojen, güneş...

Bizmut tabanlı kuprat süper iletkenlerde yalıtkan duruma geçiş

1986’da bakır oksit (kuprat) süper iletkenlerin keşfi, yüksek ortam basıncı ve süper iletken geçiş sıcaklığında alışılmadık elektronik davranışlar gösterdikleri için yoğun madde fiziği ve...

Rüzgarın taşıdığı mitlerden günümüz sistemlere

Yenilenebilir enerji kaynaklarının eleştirileri, enerji eldesinin çoğunlukla rüzgarın esmesine ve güneşin olmasına bağlı olduğundan, rüzgar ve güneş enerjisinin fosil yakıtlardan daha az güvenilir ve...

Yenilenebilir gelecek için biyo bazlı madencilik

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı (LLNL), Penn State (PSU) ve Arizona Üniversitesi (UA)’nden araştırmacılar, American Rare Earths Limited'in Amerika’daki yan bünyesi olan endüstri ortağı Western...

Nanomalzemeden üretilen sızdırmazlık maddesi betonun ömrünü uzatıyor

American Society of Civil Engineers, 1990’ların sonundan itibaren her dört yılda bir zayıflayan ABD altyapısının raporunu çıkartmaktadır. ABD’de bulunan 600.000’e yakın köprünün yaklaşık %8’i...

Son Yazılar