Ana SayfaMakaleYeşeren Teknoloji HaberSera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar

Sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar

Küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlamak için yapılan çalışmalarda sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltma amaçlı araştırmaların yapıldığı bu dönemde, Global Change Biology dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, 200’den fazla ülke için 20 adet arazi tabanlı iklim çözümlerinin potansiyeli ve fizibilitesi hakkında kapsamlı bir referans kılavuzu yer alıyor. Bu kılavuz ormanların ve diğer ekosistemlerin korunmasını, yönetimini ve restorasyonu içermektedir. Bununla birlikte gıda sistemleri için tarım uygulamalarında değişiklikler yapılması, biyoenerji kullanımı, gıda israfının ve hayvansal gıda tüketiminin azaltılması gibi önlemler de yer almaktadır.

Belirtilen önlemler biyolojik çeşitlilik ve sosyal faydalar sağlayacak şekilde uygulanırsa, arazi tabanlı hafifletme önlemleri doğaya dayalı çözümler üretebilir. Climate Focus’da görev alan çevre bilimcisi Stephanie Roe, “Yapılan analizler ülkeye göre hangi tür çözümlere öncelik verileceğini ve bu çözümlerin ne kadarının doğaya dayalı olacağını gösteriyor.” dedi1. SETimes‘a konuşan Zojin ise: “Birçok arazi tabanlı hafifletme faaliyetinin hızlı bir şekilde uygulanabilmesi, çevre ve sosyo-ekonomik açıdan yardımcı olabilmesi, enerji gibi diğer sektörlerin karbondan arındırılmasıyla birlikte çalışabilmesi ve düşük maliyetlere sahip olmasından dolayı bir ilktir. Pek çok ülke için aynı zamanda yüzyılın ortalarına kadar (2053) net sıfır emisyonuna ulaşmak ve Paris Anlaşması hedeflerini gerçekleştirmek için gereken düşük maliyetli hafifletmeyi sağlıyoruz.” dedi.

Bu çalışma, IPCC Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik bölgesel ve bireysel ülke bazında seçenekleri belirleme yönündeki taleplere yanıt olarak geliştirildi. Uygun maliyetli azaltma potansiyellerini, ilgili arazi ayak izlerini* ve fizibilitesini ana hatlarıyla açıklayarak, her ülkenin belirli arazi kullanım faaliyetleri yoluyla emisyonlarını nasıl azaltabileceği konusunda en derin değerlendirmeyi sağlar.Sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar_Ş1

Arazi tabanlı önlemler, CO2 emisyonlarını (veya bunların eşdeğerlerini) 2020 ile 2050 arasında yılda 8-13,8 milyar ton veya 1,5 ºC sıcaklık hedefine ulaşmak için gereken toplam azaltmanın yaklaşık %20-30 kadar azaltabilir. Uygun maliyetli azaltma potansiyelinin yaklaşık yarısı ormanların ve diğer ekosistemlerin korunması, restorasyonu ve iyileştirilmiş yönetimi ile %35’lik kısmı tarım alanındaki değişikliklerden ve %15’i talep taraflı önlemlerden geliyor2.

COemisyonu azaltma potansiyeli,

  • %28 ormanların yok edilmesini ve sulak arazilerin dönüştürülmesini önleyen orman korunması ile en yüksek düzeyde,
  • %13 ile ekosistem restorasyonu ve
  • %7 ile orman yönetiminden sağlanabilir.

Ülkelerin yaklaşık üçte biri, toplam ulusal emisyonlarının %50’inden fazlası olan uygun maliyetli doğa bazlı çözümlere sahipken, ülkelerin yaklaşık %15’i tüm emisyonlarını aşan potansiyele sahiptir.

Uygun maliyetli azaltma potansiyelinin yaklaşık %60’ı ilk 15 ülkede, özellikle de büyük boyutları nedeniyle ortaya çıktı. Bu ülkeler Brezilya, Çin, Endonezya, ABD, Hindistan, Rusya, Kanada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika, Arjantin, Avustralya, Bolivya, Peru ve Myanmar. Yoğunluğu azaltmayı (birim alan başına risk azaltma potansiyeli) düşünürken, ilk 15 ülke daha küçük, çoğunlukla ormanlık ülkelere ve ada devletlerine doğru kayıyor: Maldivler, Brunei, Bangladeş, Endonezya, Vietnam, Trinidad ve Tobago, Malezya, Malta, Ruanda, Güney Kore, Hollanda, Kamboçya, Mauritius, Filipinler ve El Salvador.

Yatırım, yönetim ve diğer koşullar, arazi tabanlı hafifletmenin fizibilitesini etkiler. Araştırmacılar, uygulama önündeki engelleri ve fırsatları değerlendirmek için 19 göstergeye dayalı yeni bir fizibilite endeksi geliştirdi. Fizibilite puanları, her bir ülkedeki arazi tabanlı hafifletme zorluklarını ve fırsatlarını belirler. Potansiyelin yaklaşık %80’i, uygulama fizibilitesinin en büyük endişe kaynağı olduğu gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerde gerçekleşmektedir.

Aberdeen Üniversitesi Öğretim Üyesi Pete Smith, “2010 yılında zengin ülkelerin gelişmekte olan ülkelere vaat ettiği yıllık 100 milyar dolarlık ödeneğin Glasgow’da COP26 (2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı)’da teslim edilmesi son derece önemlidir. Yaptığımız çalışmalardan bu yana, arazi tabanlı hafifletme potansiyelinin yaklaşık %80’inin gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerde etkili olduğunu gösteriyor.” dedi.

Metan gazı emisyonları

Metan gazı emisyonlarını azaltmak için hayvan ve tüketici önlemleri kritik öneme sahiptir. Son IPCC raporunda da vurgulandığı üzere metan, bugün gördüğümüz yaklaşık 1°C ısınmanın yaklaşık %30-50’inden sorumludur ve bunların yaklaşık üçte biri topraktan gelir. Metan, 10-20 yıl boyunca atmosferde kaldığından ve karbondioksite göre 80 kat daha güçlü olduğundan, metan emisyonlarını azaltmak kısa vadede ısınmayı azaltmak için son derece etkili bir stratejidir. Yeni çalışmada ortaya çıkan enterik fermantasyon, gübre yönetiminin azaltılması, gıda atıklarını azaltan ve bitkilere zengin diyetlere geçiş yapan tüketici önlemleri metan sertleştirmek için son derece önemlidir. Gelişmiş ülkeler, hayvancılık ve talep taraflı önlemler yoluyla metan emisyonlarını azaltarak en fazla verimi alabilirler ve 2030 yılına kadar yüzde 30 oranında metan emisyonlarını azaltma sözü verdiler. Metan gazı emisyonlarının artmasında Brezilya ve Arjantin gibi büyük sığır eti sektörlerine sahip gelişmekte olan ekonomilerin de önemli bir rolü vardır.

Robert Beach, Kıdemli Ekonomist ve RTI International Üyesi ve çalışmanın ortak yazarı: “Tarım sektörü, hem metan hem de azot oksidin en büyük tek kaynağı olmasına rağmen emisyon azaltma hedeflerine ulaşmak için önemli ölçüde ve düşük maliyetli bir katkı yapabilir. Mevcut emisyonlara, iklim ve toprak özelliklerine, üretim uygulamalarına, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak, azaltma potansiyeli ve maliyetlerinde ülkeler arasında önemli farklılıklar vardır. Çalışmamız, tarım sektöründe mevcut olan bireysel önlemlerin nispi potansiyelindeki önemli farklılıklar ve ülke düzeyindeki diğer arazi temelli önlemlerle karşılaştırmanın yanı sıra, maliyet etkin ulusal azaltma planlarının geliştirilmesine yardımcı olabilecek önemli farklılıkları yakalar. Bu da ulusal ekonomik risk hafifletme planlarının geliştirilmesine yardımcı olabilir.” dedi.

Sonuçlar

Karbondioksit eşdeğeri (CO2e) cinsinden ölçülen küresel sera gazı emisyonları, her yıl toplamda 50 gigaton ton CO2’ye (1990’dan yüzde 40 daha yüksek) kadar çıkar2. Sıcakların endüstriyel öncesi seviyelerin 1,5 °C üzerinde yükselmesini önlemeye yönelik küresel hedefi karşılamak için, yüzyılın ortalarında net sıfır emisyonuna ulaşana kadar küresel emisyonların her on yılda yaklaşık %50 oranında düşmesi gerekir. Bugün ise küresel karbondioksit emisyonları, tarihteki ikinci büyük artışındadır.

Paris Anlaşması kapsamında ülkelerin ulusal olarak belirlenmiş katkıları (NDCs) hakkında yapılan yakın tarihli bir değerlendirmede, çok az sayıda kişinin orman ve arazi kullanımına dayalı hafifletme için iddialı, belirlenmiş hedefler olduğu ortaya kondu. Roe, “Çalışmalarımız ülkelere iklim hedeflerini artıran, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu hale gelen ve kasım ayındaki küresel iklim zirvesi ve sonrasında ulusal azaltma planlarını güncelleştirenleri belirlemek için ihtiyaç duydukları bilgilerini sunuyor.” Bu çalışma, küresel çalışmalarla ulusal politika planlaması arasında bir bilgi açığının köprü kurmasına yardımcı oluyor. Hafifletme faaliyetleri ve potansiyelleri hakkında ülkeye özel bilgiler sağlayarak, hükümetlerin gelişmekte olan ülkelere sundukları destek kapsamında politika müdahalelerini ve bağış kuruluşlarını, ormansızlaşma veya geri kazanımcı tarım gibi belirli faaliyetleri hedeflemek üzere önceliklendirmelerine olanak tanır. Çalışma, talep tarafı vardiyaların önemini de göstermektedir. Ne yediğimiz (veya ne israf yaptığımız) diğer ülkelerdeki emisyonlar üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.” dedi.

*İnsan tüketimi için gerekli gıda ve lif, hayvan yemi, yağ bitkileri ve kauçuk üretimi için kullanılan alanın hesaplanması.

 

 

Kaynakça

  1. https://phys.org/news/2021-10-feasibility-slashing-land-based-ghg-emissions.html
  2. Roe, S., Streck, C., Beach, R., Busch, J., Chapman, M., Daioglou, V., … & Lawrence, D. (2021). Land‐based measures to mitigate climate change: Potential and feasibility by country. Global Change Biology, 27(23), 6025-6058.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Son Yazılar

Son Yorumlar