Etiketler Hidrojen üretimi

Etiket: Hidrojen üretimi

Yeni yarı iletken fotokatalistlerle daha hassas hidrojen üretimi

Temiz bir enerji kaynağı olarak sudan hidrojen üretimi için umut verici fotokatalitik malzemeleri belirlemek için yüksek verimli teorik yöntemlerin kullanımı gittikçe artmaktadır. Umut vaat...

Yeşil hidrojen üretiminde yeni elektroliz teknolojisi

Günümüzde fosil yakıtlara alternatif olarak geliştirilen enerjilerden birisi de hidrojendir. Suyun elektrolizi, sudan hidrojeni ayrıştırır ve sera gazı emisyonu oluşturmadan gerçekleşen bu olay, yeşil...

Hidrojen üretimi için yeni eko-teknolojik gelişmeler

Samara Polytech Üniversitesi çalışanları, Gaz İşleme, Hidrojen ve Özel Teknolojiler Bölümü ve "Termofizik ve Mekaniğin Temel Sorunları" Araştırma Merkezi uzmanları, metan piroliz (doğal gaz)...

Son Yazılar

Elektriğin Yolculuğu

Dağıtılmış enerji kaynakları

Gezegenimi Seviyorum